Aktuality

Chodí Vám od nás pravidelný newsletter či nabídky vzdělávání?

V tomto případě jste obdrželi e-mail, prostřednictvím kterého jsme Vás žádali o souhlas se zpracováním osobních údajů. Co je dále nezbytné vědět?

Datum: 22.05.2018
Zdroj:

Lifecycle of Hate Crime: Výzkumná zpráva

Představujeme Vám závěry výzkumu zaměřeného na postihování

trestných činů z nenávisti, který se uskutečnil v letech 2016–2017

v České republice.

Datum: 18.05.2018
Zdroj:

CZ RAN: společně proti radikalizaci

In IUSTITIA se účastnila zahajovací konference CZ RAN pořádané Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) Ministerstva vnitra ve spolupráci s Policií ČR k otázkám radikalizace.

Datum: 14.05.2018
Zdroj: MV/In IUSTITIA

Rozšíření služeb v Brně

Od 1. dubna 2018 realizuje In IUSTITIA na své pobočce v Brně nový projekt. Jeho cílem je prevence a sanace sociálního vyloučení vzniklého v důsledku trestné činnosti nebo násilí z nenávisti.

Datum: 01.04.2018
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English