Jarní termíny kurzů

O úroveň výš

Aktuálně nabízíme pro sociální pracovníky a pracovnice tyto kurzy:
30. května 2018 – Brno - Zákon o obětech trestných činů
7. června 2018 – Praha - Úvod do trestního řízení pro sociální pracovníky a pracovnice

Všechny kurzy jsou akreditovány u MPSV a obsahují teoretický výklad, praktická cvičení a práci s kazuistikami. Frekventanti/ky získají základní učební materiál.

Přihlásit se můžete vyplněním formuláře zde.

Časová dotace kurzu je 8 hod. a cena za jednoho účastníka/ci 1500 Kč.

Více o kurzech se dozvíte v sekci Vzděláváme. V případě doplňujících dotazů kontaktujte Kateřinu Baňackou na e-mailu: katerina.banacka@in-ius.cz či tel.č. 773 177 844.

Datum: 20.03.2018
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

BEZPLATNÁ PORADNA PRO OBĚTI NÁSILÍ Z NENÁVISTI

akreditovaný subjekt dle zákona o obětech trestných činů

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ
Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!

OBRAŤTE SE NA JUSTÝNU, NAŠI PRÁVNÍ PORADNU

Pomůžeme Vám:
- zorientovat se ve Vaší situaci po napadení
- vypracovat trestní oznámení
- při jednání s policií
- zajistit zmocněnce pro trestní řízení
- uplatnit nárok na náhradu škody
- hledat další (neprávní) cesty, jak se s napadením vyrovnat


Česky / English