Omezení služeb poradny Justýna

O úroveň výš

Vážení zájemci o služby poradny Justýna,

naše poradna má v současné době omezeno poskytování služeb z důvodu naplnění klientských kapacit naší poradny.

V tuto chvíli poskytujeme naše služby maximálnímu počtu klientů, kterým jsme schopni poskytnout kvalitní službu. Pokud bychom poskytovali služby dalším zájemcům, nebylo by možné tuto kvalitní službu zajistit. 

Omezení služeb se týká nasledujících krajů: Hl. město Praha, Středočeský k., Liberecký k., Ústecký k., Kralovarský k., Plzeňský k., Jihočeský k., Královéhradecký a Pardubický k. 

Až do uvolnění dalších kapacit je poskytováno novým zájemcům pouze telefonické a e-mailové poradenství, v Praze také osobní sociální poradenství.

Zájemci o služby naší poradny budou zapsáni do pořadníku. Ve chvíli, kdy dojede k uvolnění kapacit naší služby, budou zájemci v pořadníku kontaktováni a bude jim nabídnuto poskytování služeb. V případě urgentní potřeby Vás nasměrujeme na jinou službu, která Vám může být nápomocná.

Děkujeme za pochopení, tým poradny Justýna.

Datum: 30.06.2017
Zdroj:

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

BEZPLATNÁ PORADNA PRO OBĚTI NÁSILÍ Z NENÁVISTI

akreditovaný subjekt dle zákona o obětech trestných činů

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ
Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!

OBRAŤTE SE NA JUSTÝNU, NAŠI PRÁVNÍ PORADNU

Pomůžeme Vám:
- zorientovat se ve Vaší situaci po napadení
- vypracovat trestní oznámení
- při jednání s policií
- zajistit zmocněnce pro trestní řízení
- uplatnit nárok na náhradu škody
- hledat další (neprávní) cesty, jak se s napadením vyrovnat


Česky / English