Aktivní svědek

Ve vzdělávacím programu Aktivní svědek se zaměřujeme na vzdělávání vyučujících a školních metodiků a metodiček prevence v oblasti prevence projevů předsudků, rasismu a násilí z nenávisti ve škole. Hlavním tématem projektu je přeměna role pasivního přihlížejícího na aktivního svědka.

Kdo je aktivní svědek?
Aktivní svědek je přihlížející, který v situaci nouze zasáhne.
Zde shrnujeme 3 kroky aktivního svědka:
1. Ví, že pomáhat je důležité.
2. Přemýšlí o tom, co udělá, když...
3. Umí přivolat pomoc.

Teoretické i praktické materiály naleznete v sekci Vzdělávací materiály.

Kurz si můžete vybrat v přehledném katalogu v sekci Nabídka.

Řekli o nás: "V průběhu semináře měli učitelé možnost reflektovat svoje pocity, diskutovat o tom, jak je budou vnímat žáci, i podělit se o svoje zkušenosti. Teoretické bloky a tvořivé dílny se vzájemně prolínaly, což bylo ku prospěchu. Věřím, že stejně jako já, si ostatní kolegyně - účastnice semináře odnesly cenné náměty do výuky."
(komentář účastnice - školní metodičky prevence)

Projekt je finacován z různých zdrojů v rámci grantových výzev. Projekt finančně podpořily tyto instituce: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Nadační fond obětem holocaustu, Česko-německý fond budoucnosti, Americká ambasáda v Praze.

Děkujeme.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

BEZPLATNÁ PORADNA PRO OBĚTI NÁSILÍ Z NENÁVISTI

akreditovaný subjekt dle zákona o obětech trestných činů

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ
Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!

OBRAŤTE SE NA JUSTÝNU, NAŠI PRÁVNÍ PORADNU

Pomůžeme Vám:
- zorientovat se ve Vaší situaci po napadení
- vypracovat trestní oznámení
- při jednání s policií
- zajistit zmocněnce pro trestní řízení
- uplatnit nárok na náhradu škody
- hledat další (neprávní) cesty, jak se s napadením vyrovnat


Česky / English