AUTO PRO JUSTÝNU

O úroveň výš

Nevíte, kde nás bude zítra potřeba. Pomáháme obětem násilí z nenávisti po celé ČR. Pomáhejte s námi, přispějte na AUTO PRO JUSTÝNU.

Vážení přátelé, 

obracíme se na vás s prosbou o podporu naší mobilní poradny. Snažíme se působit přímo tam, kde žijí naši klienti a klientky. Mnozí z nich nemohou do naší poradny dorazit, neumožňuje jim to zdravotní stav, sociální situace či strach z opakování jejich napadení. 

Nevíte, kde nás bude zítra potřeba. Pomáháme obětem násilí z nenávisti po celé ČR. Pomáhejte s námi, přispějte na AUTO PRO JUSTÝNU. Finanční dary můžete zasílat na :

2900264828/2010 var.symbol 007

JUSTÝNA je poradna pro oběti násilí z nenávisti. Působí na celém území ČR. A též v regionech, které jsou těžko nebo neekonomicky dostupné veřejnou dopravou. Auto pro JUSTÝNU budou využívat naši poradci a poradkyně a teréňáci při cestě za klienty a klientkami a komunitami ohroženými násilím z nenávisti a při cestě s klienty a klientkami na soud, úřady a za lékařskou pomocí. V roce 2013 jsme působili v 26 městech a obcích v ČR, jsme členy 11 multidisciplinárních týmů pro oběti, celkem jsme poskytli služby 52 dlouhodobým klientům a klientkám v podobě 980 konzultací. Klientům a klientkám poskytujeme právní a sociální poradenství, zastupování v trestním a civilním řízení a zprostředkováváme psychoterapii.

Částka, kterou potřebujeme na nákup bezpečného auta je 150.000,- Kč.  Finanční dar si můžete odečíst z daňového základu - pokud darujete min. 1000 Kč jako fyzická osoba nebo 2000 Kč jako právnická osoba. Podrobnosti na darcovstvi@in-ius.cz či na www.in-ius.cz/daruj/

Děkujeme

tým In IUSTITIA

Datum: 22.08.2014
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English