Bezpečně v novém domově - Průvodce pro cizince a cizinky

O úroveň výš

Organizace In IUSTITIA představuje průvodce pro cizince a cizinky, kteří se v ČR setkali s trestným činem.

Nezisková organizace In IUSTITIA, o. p. s., se komplexně zabývá tématem násilí z nenávisti. Reakcí organizace na markantní růst potřeby pomoci cizincům skrze sociální služby a právním zastupování je projekt „Bezpečně v novém domově“ v rámci kterého vznikl i Průvodce pro cizince a cizinky, kteří se v ČR setkali s trestným činem.

Jste cizinkou či cizincem a setkali jste se v České republice s násilím z nenávisti, či dokonce s předsudečně motivovaným trestným činem, nebo máte někoho takového v blízkém okolí? Nevíte, jak to chodí s trestním oznámením, výslechy, tlumočníkem a jak probíhá trestní řízení? Zajímá Vás, zda se musíte setkat s pachatelem nebo nevíte jak jednat v případě náhrady škody a jak se vyrovnat s psychickými následky útoku? Na tyto a další otázky odpoví průvodce organizaceIn IUSTITIA.

Průvodce je informační brožura zacílená na cizince, migranty a azylanty žijící v České republice. Cílem průvodce je informovat o možných podobách násilí z nenávisti, jejich důvodech a způsobech řešení nastalých situací. Čtenáři se dozví co dělat v daných situacích, jak podat případné trestní oznámení, co se bude dít, jak bude probíhat výslech, jaké jsou povinnosti u výslechu, co se děje v případě soudního řízení a co může poškozený dělat a jaká jsou jeho práva. Průvodce informuje, jaké jsou možné následky trestného činu a poradí, jak je řešit a jak se znovu cítit bezpečně.

Brožura je k dispozici online ve čtyřech jazykových mutacích, v Českém, Anglickém, Arabském, Ruském a Vietnamském jazyce na stránkách In IUSTITIA: http://www.in-ius.cz/ke-stazeni/publikace/ .

V rámci projektu Bezpečně v novém domově, podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, byl uskutečněn také terénní program, jehož účelem byla prevence latence kriminality z nenávisti vůči cizincům, migrantům a azylantům, zvýšení jejich informovanosti o vlastních právech v případě, že se stanou obětí tohoto násilí. Zlepšení přístupu konkrétních obětí násilí z nenávisti ke spravedlnosti bylo uskutečněno prostřednictvím poskytnutí kvalitních komplexních služeb, zejména poskytování právních informací, zastupování advokátem a odborného sociálního poradenství. Vznik expertní sítě, která sdružuje cizinecké organizace, organizace poskytující služby obětem a organizaci In IUSTITIA, umožnil sdílet znalosti a zkušenosti a analyzovat stav násilí z nenávisti v rámci cizinecké komunity.

Kontakty pro média: Klára Kalibová, In IUSTITIA, director@in-ius.cz, 773 177 822

Datum: 20.03.2016
Zdroj: In IUS

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English