Bezplatné akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky/ice

O úroveň výš

OMLOUVÁME SE, ALE VŠECHNY KURZY JSOU PLNĚ OBSAZENY.

S podporou Fondu pro nestátní neziskové organizace nabízíme vzdělávací program zaměřený na zákon o obětech trestných činů a další možnosti pomoci obětem.

Program rozvíjí kompetence pracovníků a pracovnic, kteří/ré pracují s oběťmi trestné činnosti či s osobami, jež mohou být trestným činem ohroženy (především s migranty, etnickými menšinami, LGBT komunitou, lidmi bez domova, lidmi s postižením, seniory, lidmi, jež se hlásí k nějaké subkultuře apod.).

Podrobný popis vzdělávacího programu naleznete zde.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

za In IUSTITIA

Mgr. Lucie Michalová / manažerka a metodička vzdělávání

lucie.michalova@in-ius.cz

773 178 120

Datum: 22.01.2015
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English