ČAS nabízí profesní vzdělávání

O úroveň výš

Profesní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v nízkoprahových sociálních službách

Česká asociace streetwork /ČAS/, z.s. nabízí profesní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v nízkoprahových sociálních službách a rovněž v dalších pomáhajících profesích. Vzdělávací programy  jsou zaměřeny na rozvoj pracovních kompetencí pracovníků pracujícími s různými cílovými skupinami a to např. v oblastech individuálního plánování a jeho zaznamenávání, vedení malého týmu, umění rozhovoru, motivačních rozhovorů, psychohygieny, rodinných konferencí, sociálně právní ochrany dětí, klientů „bez zakázky“, práce s agresivním klientem, lektorské dovednosti  apod.. ČAS nabízí vzdělávání na klíč poskytovatelům služeb, státní správě a samosprávě. ČAS disponuje zkušenými metodiky a lektory.

http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=744

Datum: 31.05.2016
Zdroj: In IUS

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English