Chodí Vám od nás pravidelný newsletter či nabídky vzdělávání?

O úroveň výš

V tomto případě jste obdrželi e-mail, prostřednictvím kterého jsme Vás žádali o souhlas se zpracováním osobních údajů. Co je dále nezbytné vědět?

Souhlas je nezbytný, abychom splnili podmínky nového nařízení General Data Protection Regulation („GDPR“). 

Poskytnuté osobní údaje zpracovává organizací In IUSTITIA. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, na kterou je udělován souhlas, tedy na dobu 10 let. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem zasílání Newsletteru s novinkami z činnosti organizace In IUSTITIA a nabídkami vzdělávání.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. Jsou uloženy na zabezpečeném serveru chráněném heslem. Přístup k těmto osobním údajům mají pouze pověření pracovníci. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. 

Pokud nám svoje osobní údaje poskytnete, máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést prostřednictvím e-mailu in-ius@in-ius.cz. Dále máte právo zjistit, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a právo požádat o jejich opravu. V neposlední řadě máte právo požádat o výmaz osobních údajů, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů.

 

Datum: 22.05.2018
Zdroj:

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English