Help linka +420 777 187 881 bude spuštěna celou sobotu 24.8.2013

O úroveň výš

Odsuzujeme násilí a nenávist a všechny rasistické pochody plánované na sobotu 24.8.2013. Podporujeme nenásilné občanské protesty. Pro osoby vystavené násilí z nenávisti a svědky zprovozňujeme help linku od 8.00 do 24.00 v sobotu 24.8.2013

Jedenáct českých měst má v sobotu zažít pochody nesnášenlivosti a násilí. Během těchto pochodů a po jejich skončení může dojít k napadení lidí z důvodu jejich barvy pleti, národnosti, etnicity či subkulturní příslušnosti. V jejich prospěch bude po celou sobotu na telefonu k dispozici právní konzultant/ka.

Obracejte se na nás pokud: 

  • jste byli fyzicky nebo slovně napadeni z důvodu své barvy pleti, národnosti, etnicity, subkulturní příslušnosti či účasti na občanské protirasistické demonstraci
  • pokud jste byli svědky takového útoku
  • pokud byli výše uvedeným způsobem napadeni vaši blízcí či přátelé
  • podporu nabízíme též občanským nenásilným aktivistům/kám, a to zejména pro otázky související s právem shromažďovacím

Zdarma poskytujeme: 

  • okamžité telefonické poradenství zjm. v oblasti trestního práva a náhrady škody
  • následné poradenství
  • případně zastupování advokátem či zprostředkování psychoterapeuta


Projevy nesnášenlivosti a nenávisti můžete též dokumentovat a dát nám o nich (i anonymně) vědět. 


Služby neposkytujeme osobám, které jsou v kolizi s hodnotami naší organizace.

Datum: 23.08.2013
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English