Hledáme psychologa/žku

O úroveň výš

Pro projektovou výzvu Rok Jinak hledáme psychologa/žku, který nám pomůže rozvinout psychologické poradenství a terapii pro oběti a komunity zasažené násilím z nenávisti.

Podstatou výzvy Rok Jinak (www.rokjinak.cz) je partnerství mezi neziskovou organizací a profesionálem/kou. Společně napíšeme projekt a pokud bude vybrán, Váš současný plat bude plně hrazen nadací Vodafone, Vy však budete rok pracovat v In IUSTITIA. Podrobnosti zde.

Datum: 26.07.2013
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English