Hledáme terénní pracovníky/ce (Praha a Středočeský kraj)!

O úroveň výš

In IUSTITIA rozšiřuje svůj tým o dva/dvě terénní pracovníky/ce pro práci s osobami ohroženými nebo vystavenými násilí z nenávisti z řad romské komunity a také z řad cizinecké komunity. Práce je vhodná i pro vaše klienty/ky.

Více informací o nabízených pozicích:

http://www.in-ius.cz/o-nas/pracovni-pozice/terenni-pracovnik-ce-pro-romskou-komunitu.html

http://www.in-ius.cz/o-nas/pracovni-pozice/terenni-pracovnik-ce-pro-cizineckou-komunitu.html

Datum: 20.09.2016
Zdroj:

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English