Hledáme vedoucího poradny pro Ústecký kraj/soc. pracovníka/ci

O úroveň výš

In IUSTITIA rozšiřuje svůj tým o vedoucího pobočky a terénní/ho sociální/ho pracovníka/ci v Ústeckém kraji (popř.či pracovníka/ci v sociálních službách) v jedné osobě.

Čemu se u nás budete věnovat?

 • Rozvoji služeb a vedení pobočky v Ústeckém kraji
 • Aktivnímu vyhledávání případů z nenánávisti a osob dotčených násilím z nenávisti
 • Přímé práci s osobami ohroženými násilím z nenávisti či obětmi tohoto násilí
 • Přímé práci se zvlášť zranitelnými oběťmi trestné činnosti
 • Poskytování odborného sociálního poradenství a právních informací
 • Doprovodům
 • Přípravě jednoduchých podání
 • V případě nutnosti krizové intervenci
 • Monitoringu násilí z nenávisti
 • Networkingu a navazování strategických partnerství v regionu
 • Vedení dokumentace o poskytované službě a další administrativní činnosti
 • Zajištění udržitelnosti poradny v Ústeckém kraji

Co nabízíme?

 • Podporu pro Vaše samostatné rozhodování, iniciativní a kreativní přístup
 • Příležitost k profesnímu rozvoji a získání nových zkušeností
 • Plný úvazek či částečný úvazek (min. 0,7)
 • Zaměstnání v dynamické a rychle rozvíjecí se organizaci
 • Přátelskou a otevřenou atmosféru
 • Práci v mladém perspektivním týmu
 • Supervizi a další odborné vzdělávání
 • Sickday
 • Příspěvek na vzdělávání
 • Možnost občasné práce z domova
 • Children-friendly office
 • Dog-friendly office

Co musíte splňovat?

 • Vzdělání a odbornou způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (respektujte prosím požadované vzdělání – na životopisy, které tuto podmínku nebudou splňovat, nebudeme reagovat)
 • Být trestně bezúhonní
 • Orientovat se v problematice principů a fungování sociálních služeb
 • Disponovat znalostmi standardů kvality sociálních služeb
 • Být samostatní, flexibilní a uplatňovat aktivní přístup
 • Mít schopnost prezentovat nabízené služby i sebe sama před různými subjekty
 • Být odolní vůči stresu
 • Mít dobré organizační a komunikační schopnosti

Co dále uvítáme?

 • Předchozí praxi s prací ve prospěch osob žijícíchi v sociálně vyloučených lokalitách nebo s prací ve prospěch obětí trestné činnosti
 • Absolvovaný kurz základů krizové intervence
 • Aktivní jazykové znalosti
 • Řidičský průkaz a řidičskou praxi

Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis a motivační dopis na adresu Bc. Kateřiny Baňacké.

Vybraným uchazečům/čkám se ozveme zpět. Místem výkonu práce je Ústecký kraj v rámci terénní sociální práce.

Datum: 13.07.2016
Zdroj:

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English