In IUSTITIA je první organizací akreditovanou k pomoci obětem

O úroveň výš

In IUSTITIA jako vůbec první organizace v ČR je akreditovanou organizací poskytující právní informace dle nového zákona o obětech trestných činů. Právní informace budeme poskytovat obětem trestné činnosti z nenávisti.

In IUSTITIA úspěšně podstoupila akreditační řízení na Ministerstvu spravedlnosti a stala se subjektem akreditovaným dle zákona o obětech trestných činů. Ministerstvo spravedlnosti akredituje takové subjekty, které prokáží dostatečnou odbornost a kapacitu. Akreditované subjekty se zapisují do registru poskytovatelů právních informací. Každé oběti, která se obrátí na policii je pak poskytnut seznam organizací, které může kontaktovat o pomoc. 

In IUSTITIA poskytuje právní informace v následujícím rozsahu:

Způsob poskytování informací: 

  • telefonicky od 9.00 do 17.00 na  +420 222 984 785
  • emailem: poradna@in-ius.cz
  • osobně v poradně s neveřejnou adresou po předchozím telefonickém objednání
  • osobně v místě bydliště klienta/ky po předchozí domluvě
  • právní informace jsou poskytovány zdarma

Okruh obětí: 

  • oběti trestné činnosti z nenávisti, tedy osoby napadené z důvodu své barvy pleti, národnosti, etnického původu, víry, sexuální orientace či identity, zdravotního stavu, věku, subkulturní příslušnosti, světonázoru či sociálního statusu
  • služba je poskytována osobám od 12 let věku
  • služba je poskytována na celém území ČR
Datum: 05.09.2013
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English