In IUSTITIA na festivalu Prague Pride

O úroveň výš

In IUSTITA, o. p. s. se podobně jako v loňském roce aktivně zúčastní letošního čtvrtého ročníku festivalu Prague Pride, který probíhá v týdnu od 10. – 16. 8. 2015.

„Nikdo nesmí být napadán pro to, koho miluje“

 „In IUSTITIA se dlouhodobě zaměřuje především na pomoc obětem násilí z nenávisti. Setkáváme se tak běžně s útoky i šikanou kvůli rase, národnosti, vyznání, sociálnímu statusu nebo právě kvůli sexuální orientaci a identitě. Spolupráce na festivalu je pro nás tedy logickou součástí naší práce.“  Říká Klára Kalibová, ředitelka a zakladatelka organizace In IUSTITIA, o. p. s.

 Po celý týden čtyřiadvacet hodin denně je k dispozici NON STOP linka s telefonním číslem +420 777 187 881. „Všichni účastníci festivalu, kteří se během Prague Pride setkají

s homofobními urážkami, nadávkami, šikanou či homofobním násilím, ale i ti, kteří by rádi znali svá práva nebo si chtěli s někým promluvit o své situaci, se mohou obrátit na linku poradny Justýna,“ popisuje nabízené služby Klára Kalibová. Na telefonní lince získají volající vedle praktických právních a odborných rad ohledně homofobie a boje proti ní v běžném životě také pochopení a případně nabídku dalších navazujících služeb.
Linku zřizuje Poradna Justýna, jediná odborná poradna působící v oblasti prevence homofobie a řešení jejích následků. Poradna se zabývá násilím z nenávisti na území celé České republiky.

 In IUSTITIA pro Vás také připravila workshop „Co můžu dělat sám proti homofobii?“.

Workshop se bude konat tuto středu 12. 8. od 15:00 - 17:00 v Americkém centru
(Tržiště 13, Praha 1). Účastníci workshopu se dozvědí základní informace o homofobii
a homofobních útocích, ale také si budou moci vyzkoušet praktické nácviky, jakými způsoby se mohou sami homofobním útokům bránit. Workshopem budou provázet expertky – sociální pracovnice a právnička, které poskytují služby obětem homofobních útoků.

 Svět je barevný! Aneb, přijďte si s námi vyrobit barevná trička! Pro ty, co se chtějí pečlivě připravit na průvod a zároveň mít originální trička, bude mít Poradna Justýna k dispozici bílá trička dětských velikostí i s barvami. Barvení triček pro děti se bude konat v Pride Village na Střeleckém ostrově v pátek 14. 8. od 16:00 do 18:00.

 V sobotu 15. 8. bude In IUSTITIA součástí PRŮVODU i se "sanitkou" Poradny Justýna, kde budou poskytovány odborné informace o násilí z nenávisti, homofobii a službách naší organizace.

 

Datum: 11.08.2015
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English