In IUSTITIA připomíná Mezinárodní den nenásilí

O úroveň výš

Na druhý říjnový den spadá Mezinárodní den nenásilí, který vyhlásilo valné shromáždění OSN. V tento den se narodil Mahátma Gándhí, který se stal inspirací pro hnutí za lidská práva a svobody po celém světě.

Dodržováním lidských práv se zabývá i nezisková organizace
In IUSTITIA, která jako jediná svého druhu poskytuje komplexní podporu obětem násilí z nenávisti. „Skrze právní a sociální poradenství pomáháme lidem, kteří se stali obětmi násilí z nenávisti, tedy předsudečného násilí, a snažíme se předcházet projevům nesnášenlivosti ve společnosti. Každý rok vydáváme Zprávu o násilí z nenávisti, ze které je patrný nárůst takového násilí.“ říká na úvod ředitelka organizace Klára Kalibová.

„Od začátku roku jsme doposud řešili 59 násilných činů z nenávisti
a dalších 54 násilných činů, jako je například napadení či stalking. Mimo jiné jsme se zabývali případy domácího násilí a to
v 15 případech,
v 7 případech jsme řešili diskriminaci osob, obrátilo se na nás 6 obětí sexuálního násilí. U našich klientů se často rozvíjí posttraumatická stresová porucha, která je reakcí na traumatickou událost. V těchto případech zprostředkováváme našim klientům bezplatnou psychologickou či terapeutickou pomoc.
Často také s našimi klienty řešíme změnu bydlení a bezpečnost včetně bezpečnostního plánování, ohrožení ztrátou zaměstnání, snížení příjmů v důsledku pracovní neschopnosti a zvýšené výdaje na řešení dopadů trestného činu.“ upřesňuje Kateřina Baňacká, vedoucí sociální práce In IUSTITIA.

„Naši klienti často potřebují odbornou právní pomoc v trestním řízení, letos jsme se v 61 případech věnovali s klienty trestnímu řízení či je v něm zastupovali. Pro oběti není lehké se zorientovat ve všech svých právech, například dle zákona o obětech trestných činů. Bez pomoci profesionála svá práva ve většině případů nejsou schopny uplatňovat. Zejména problematické je připojení se s nárokem na náhradu škody a vyčíslení škody pro potřeby soudu. S klienty také řešíme občanskoprávní řízení, kterých jsme letos měli 17, a to z toho důvodu, že trestní soudy se často odmítají nárokem na náhradu škody zabývat a odkazují oběti, aby ji vymáhaly u civilního soudu. Problémem civilního řízení je nejen jeho finanční nákladnost, ale i to, že v něm oběti již nejsou chráněny například před kontaktem s pachatelem,
či necitlivým jednáním ze strany soudu, může tedy velmi snadno dojít k sekundární viktimizaci.“ dodává Klára Kalibová.

Odborníci z In IUSTITIA letos v tématu násilí z nenávisti a zákona
o obětech trestných činů proškolili 300 odborníků z řad sociálních pracovníků Policie ČR, což se určitě projeví na prevenci druhotného zraňování a poskytnuté pomoci těmto obětem.

Celá organizace všem přeje, aby Den nenásilí nebyl jen jeden v roce, ale celých 365

Datum: 02.10.2015
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English