In IUSTITIA se nepodílela na organizaci protestu

O úroveň výš

V souvislosti se lživými informacemi, které byly zveřejněny o spojení společnosti In IUSTITIA, o.p.s., resp. její zaměstnankyně, Mgr. Šárky Kadlecové, s organizací akce „Chci si s vámi promluvit, pane prezidente“, uvádíme:

Neexistuje žádné spojení In IUSTITIA, o.p.s., Mgr. Kadlecové, ani žádných dalších zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti, s organizací protestu proti Miloši Zemanovi. Informace o takovém spojení jsou vědomou lží. Došlo ke krádeži identity naší zaměstnankyně. Byly zneužity její osobní údaje dostupné prostřednictvím internetu.

Pokud pak jde o spojení In IUSTITIA, o.p.s., a Americké ambasády, uvádíme, že Americká ambasáda je jedním ze subjektů, v jejichž řádných grantových řízeních byly projekty In IUSTITIA, o.p.s. vybrány a podpořeny. Informace o organizacích, které In IUSTITIA, o.p.s. podporují, jsou zveřejněny a jsou běžně dostupné na internetových stránkách In IUSTITIA, o.p.s. (http://www.in-ius.cz/podporte-nas/podporuji-nas/). 

Došlo ke zneužití volně dostupných informací o donorech podporujících aktivity In IUSTITIA, o.p.s., za účelem vytvoření zdání, že se jedná o utajenou finanční podporu Americké ambasády.

In IUSTITIA, o.p.s. vyjadřuje podporu všem aktivitám, směřujícím k rozvoji aktivní a silné občanské společnosti. Věříme, že právo na vyjádření nesouhlasu s představiteli výkonné moci, garantované na ústavní úrovni, bude i nadále vnímáno jako jeden z klíčových výdobytků demokracie. 

Datum: 21.11.2014
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English