In IUSTITIA se podílela na Strategii proti sociální exkluzi

O úroveň výš

Vláda dnes přijala Strategii boje proti sociálnímu vyloučení. In IUSTITIA se podílela na přípravě kapitoly Bezpečnost.

Strategie je klíčovým dokumentem, který by v období let 2011-2015 měl přispět k sociální inkluzi obyvatel vyloučených lokalit. Obsahuje opatření legislativního i ryze praktického charakteru.

„Zásadním problémem sociálně vyloučených lokalit je nízká vymahatelnost práva. Zvýšená úroveň kriminality souvisí s průvodními jevy sociálního vyloučení chudobou, zadlužeností, šíření závislostí aj. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou především obětmi trestné činnosti. Osob profitujících z kriminality je parciálně méně než těch, kteří jsou jí poškozeni,“ říká Klára Kalibová z občanského sdružení In IUSTITIA.

V pracovní skupině Bezpečnost byly využity poznatky In IUSTITIA s prací s oběťmi trestné činnosti z nenávisti. Vznikla tak priorita Ochrana obětí trestné činnosti, která by měla být v příštím roce naplněna přijetím nového zákona o obětech trestných činů, na jehož přípravě se organizace taktéž podílela.

„Pro sociálně vyloučené lokality je typické, že v nich zpravidla nedochází k trestné činnosti z nenávisti, s výjimkou organizovaných útoků radikálních politických sil,“ dodává Kalibová. „Právě proti těmto útokům je třeba postupovat aktivně. Role policie a samospráv je přitom klíčová.“

Jedním z opatření navržených v rámci Strategie je Kampaň proti násilí z nenávisti, jejímž cílem je posílit citlivost veřejnosti vůči rasismu a netoleranci.

Datum: 21.09.2011
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English