In IUSTITIA se stala členem "ENAR"

O úroveň výš

In IUSTITIA se stala členem Evropské sítě proti rasismu a xenofobii

In IUSTITIA se stala členem Evropské sítě proti rasismu a xenofobii! 
Jedná se o celoevropskou síť, která byla založena v roce 1998 a která obhajuje rovnost bez rozdílu barvy pleti, národnosti, etnicity a náboženství. Díky této organizaci došlo k velkému posunu k rovnosti bez diskriminace ve všech členských státech EU. 
Více se dozvíte na stránkách http://enar-eu.org/.

 

Datum: 09.05.2017
Zdroj:

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English