In IUSTITIA se uchází o cenu za společenskou inovaci

O úroveň výš

Cena SozialMarie 2014 za přínos společnosti bude brzy udělena. Podpořte In IUSTITIA!

In IUSTITIA se uchází o cenu SozialMarie za společenskou inovaci s projektem poradny Justýna, prvního poradenského centra pro oběti násilí z nenávisti v ČR.

Líbí se Vám, co děláme? Pokládáte pomoc obětem rasistických, antisemitských, homofobních a jiných útoků z nenávisti za potřebnou a důležitou? Podpořte nás prosím ve veřejném hlasování. Stačí několik kliků na webu.

Děkujeme.

In IUSTITIA je držitelem ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013

Datum: 31.01.2014
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English