In IUSTITIA slaví třetí narozeniny

O úroveň výš

Dnes slavíme tři roky působení naší organizace v České republice. Věříme, že za tu dobu se nám podařilo zviditelnit téma násilí z nenávisti, pomoci obětem a částečně přispět k nastartování systémových změn.

V uplynulých letech jsme pomohli více než šedesáti klientům napadeným z důvodu jejich nezměnitelné charakteristiky barvy pleti, národnosti, náboženství, sexuální orientace či subkulturní příslušnosti. Zeptáte-li se nás, jestli jsme byli úspěšní, odpovíme ano, ale...

... systém českého trestního práva neumožňuje obětem a poškozeným vždy spravedlivě dosáhnout spravedlnosti ...

Datum: 09.02.2012
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English