In IUSTITIA získala podporu Moravskoslezského kraje

O úroveň výš

Moravskoslezský kraj podpořil projekt "Prevence násilí z nenávisti v Moravskoslezském kraji".

V rámci dotačního Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015 jsme získali finanční podporu ve výši 49.200 Kč pro projekt Prevence násilí z nenávisti v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je zvyšování informativnosti o účinných formách ochrany před trestnou činností včetně projevů extremismu, zvyšování právního povědomí v oblasti prevence kriminality a podpora práce s dospělými obětmi trestné činnosti v Moravskoslezském kraji. Stanovené cíle budou naplňovány skrze realizaci 4 tématicky zaměřených akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky v Moravskoslezském kraji a 1 přednáškou zaměřenou na osoby ohrožené sociálním vyloučením v důsledku násilí. 

Datum: 09.07.2015
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English