Jak (ne)postupovat při zjišťování vzniku nemajetkové újmy

O úroveň výš

V listopadu plzeňský soud přiznal odškodné dvěma poškozeným z šesti napadených Romů, kteří se v červenci roku 2012 stali obětí brutálního útoky ze strany dvou příznivců krajní pravice. Jednalo se přitom o zlomek požadované část

Nemajetková újma dle názoru soudu vznikla jen mladému muži, který byl útočníky bit a škrcen až do bezvědomí, a v nepatrném rozsahu rovněž dívce, na kterou pachatel zaútočil baseballovou pálkou takovým způsobem, že pouze díky šťastné náhodě unikla možná fatálnímu poranění hlavy.

Žádná nemajetková újma dle názoru soudu nevznikla rodičům dívky, kteří pomáhali rodinné příslušníky bránit, ani rodičům mladého muže, byť byli nuceni zachraňovat svého syna před uškrcením a sami se neubránili ranám útočníků.

V návaznosti na výsledek řízení si dovolujeme přinést několik užitečných připomínek, jak (ne)posuzovat nárok na přiznání nemajetkové újmy:

- Otec není vzdáleným příbuzným vlastních dětí. Je dokonce příbuzným natolik blízkým, že lze předpokládat, že útokem na potomka značně trpěl.

- Existenci či neexistenci protiromských nálad v obci možná není nejvhodnější zjišťovat od několika málo obyvatel z řad majoritní populace.

- Vyhrožovali-li útočníci obětem, že se vrátí a hodí jim do domu zápalnou láhev, skutečně nebylo od obětí iracionální, že po několik měsíců ponechaly v oknech palety. A to dokonce i přesto, že svědkové z majority si protiromských nálad v obci nevšimli.

- Poměry v rodině pokud možno nezjišťujeme od svědka, který předešle, že z celé rodiny zná jediného jejího příslušníka.

- To, že se před něčím domem někdy perou děti, ještě neznamená konfliktní poměry v rodině. Zejména jde-li o děti cizí.

- Mezi pocity, které má oběť poté, co jí šlo o život, patří šok, úzkost, úleva. Pocit satisfakce z toho, jak pěkně zpacifikovala útočníka, nebývá u oběti obvykle přítomen.

- Oběť, která přece jen má pocit satisfakce, tento svůj stav obvykle neprojevuje vyjádřeními jako: "Když vzpomínám na prožitý útok, zase cítím hrůzu. Bojím se, že se to může stát zase."

- Křesťanské zásady jsou moudré, nerozhodujeme však podle nich v pozici soudce sekulárního soudu. V případě nutkavé potřeby rozhodnout podle některé křesťanské zásady hledáme alespoň takovou, která má oporu v právním řádu České republiky.

- Říká se, že fantazii se meze nekladou, přesto jako základ rozhodování používáme raději svědecké výpovědi, případně další důkazy. Věříme, že odvolací soud podobné instrukce potřebovat nebude.

Datum: 28.11.2013
Zdroj: Justinin blog

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English