Jak proběhl kulatý stůl pro státní zástupce?

O úroveň výš

Ve spolupráci s Americkým velvyslanectvím v Praze uspořádala In IUSTITIA dne 24.4.2013 v Americkém centru kulatý stůl na téma Násilí z nenávisti a státní zástupce.

Diskuze s americkým prokurátorem Robertem Moossym

24. dubna proběhla v Americkém centru ambasády USA v Praze diskuze na téma násilí z nenávisti. Hlavním hostem byl Robert Moossy, federální prokurátor ve Spojených státech, který se stíhání pachatelů trestné činnosti s nenávistnou pohnutkou dlouhodobě věnuje. Českou stranu reprezentovaly státní zástupkyně, policistky, představitelé vězeňské služby a zástupci neziskových organizací.

Celá debata trvala přes dvě hodiny, ve kterých se Robert Moossy snažil předat své bohaté zkušenosti českým zástupcům. USA se s problematikou násilí z nenávisti potýkají takřka od svého vzniku, kdy vedle sebe musely koexistovat různé skupiny lidí lišící se vyznáním, barvou pleti či původem. Pan Moossy zdůraznil, že vývoj v legislativní oblasti započal po skončení americké občanské války v 60. letech 19. století, jako reakce na incidenty namířené proti afroameričanům ze strany odpůrců výsledu války. Zákonodárství se nadále vyvíjelo v průběhu celého 20. století (s těžištěm v letech 60.) až do roku 2009, kdy byly přijaty poslední zákony proti násilí z nenávisti. Jak poznamenala jedna z přítomných státních zástupkyň, česká společnost má odlišnou historickou zkušenost. Rozdíly mezi obyvateli byly spíše náboženského charakteru, a co se týče národnostního složení, je česká společnost od konce 2. světové války takřka monolitní.

Poté, co bylo hostem popsáno obecněhistorické pozadí problematiky, přišly na řadu otázky praktické týkající se např. usvědčování pachatelů v americkém trestním procesu, role NGO v poskytování pomoci obětem násilí z nenávisti, role znalců při dokazování nebo profilů obětí i pachatelů této specifické trestné činnosti.  Robert Moossy v souladu s angloamerickou tradicí líčil problematiku vždy v kontextu konkrétního případu, což pro lidi pocházející ze zemí kontinentální právní kultury vždy působí jako žádané zpestření.

Na závěr byl vznesen dotaz týkající se návštěvy bývalého představitele Ku Klux klanu Davida Duka v České republice. Otázka byla směřována na ochotu americké strany stíhat verbální rasistické a antisemitské projevy. Robert Moossy odpověděl zajímavým proslovem. Je to právě svoboda (zde svoboda projevu) všech bez ohledu na barvu pleti, sexuální orientaci či náboženské vyznání, kterou je třeba chránit. Skutečnost, že ji někdo využívá až na hranu přijatelnosti, nesmí být důvodem jejího omezení pro všechny. Tolerovat mezní situace však dokáže pouze sebevědomá a otevřená společnost, která je jista sama sebou.     

Datum: 26.04.2013
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English