Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

O úroveň výš

In IUSTITIA se zapojuje do Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti, ujímá se školení policejní složky v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Na základě dlouholetých zkušeností s tématem násilí z nenávisti a pomoci jeho obětem se In IUSTITIA ujímá školení pro policejní složky v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Cílem školení je seznámit účastníky účastnice s tématem předsudečného násilí a trestných činů z nenávisti v rámci činnosti Policie České republiky a městské policie v České republice. In IUSTITIA již sedmým rokem poskytuje sociální a právní pomoc obětem násilí z nenávisti, v tomto tématu má tedy bohatou praxi.

„Věříme, že naše zkušenosti a praxe obohatí znalosti a dovednosti policistů a policistek, kteří hrají klíčovou roli nejen při objasňování trestné činnosti z nenávisti, ale především bývají prvními osobami, se kterými se setkají poškození,“ říká ředitelka In IUSTITIA a jedna z lektorek Klára Kalibová.

V současné chvíli začínají první školení v Ústeckém kraji pro pořádkovou policii, probíhat budou během února a budou rozdělena do tří bloků: (1) Násilí z nenávisti: prevalence, incidence, pachatelé a ohrožené skupiny; (2) Násilí z nenávisti a právo; (3) Oběti násilí z nenávisti jako zvlášť zranitelné oběti, jejich práva a základy prevence sekundární viktimizace.

V Ústí nad Labem budou v březnu následovat školení pro Službu kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Obdobná školení proběhnou také do konce dubna i v Moravskoslezském kraji. Zároveň jsou připravována i školení pro tiskové mluvčí po celé České republice a prezentační akce o problematice trestných činů z nenávisti pro vedoucí zástupce městské policie v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Kromě samotného školení policistů v otázkách násilí z nenávisti, vytvoří In IUSTITIA i několik manuálů pro jednotlivé složky Police ČR a preventivní manuál pro oběti trestných činů. Manuály budou užitečné nejen policistům, nýbrž i obětem trestných činů.

Školení jsou realizována v rámci Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti Úřadu vlády ČR, která byla podpořena granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. In IUSTITIA je dodavatelem vzdělávacích aktivit pro policii. 

Datum: 02.02.2016
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English