Kdo nepracuje, ať se nesoudí

O úroveň výš

V poradenské praxi jsme se bohužel setkali se zarážejícím jevem, provázejícím některá řízení o náhradě škody, způsobené nenávistným útokem.

Je-li oběť trestného činu z nenávisti romské národnosti, najednou se v řadě případů pro rozhodnutí o věci stává relevantním, zda taková oběť je či není zaměstnána. Jako by snad právní řád podmiňoval přístup ke spravedlnosti pracovní smlouvou.

Zástupci médií v soudní síni na téma romské nezaměstnanosti slyší. Dozvíme se pak, že žalobci se domáhají peněz, neboť si je odmítají vydělat jako poctivý člověk. Čtenář si na tomto místě možná pomyslí, že takový mediální výstup zaujme nanejvýš v pohostinství 4. cenové skupiny. Bohužel ale mýty o neochotě Romů "přizpůsobit se" a "integrovat", ač jim v tom nic nebrání, bují i mezi těmi, kdo by měli být elitami. 

Při projednávání doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech to potvrdili senátoři. Zazněly klasické výroky o tom, že kdo skutečně pracovat chce, také práci najde, senátoři se utvrzovali v přesvědčení o neobyčejné vstřícnosti, které se Romům v České republice dostává. Jak ale vyplývá z Monitorovací zprávy občanské společnosti o plnění Národní strategie integrace Romů, kterou zpracovaly nevládní organizace v čele s Nadací Open Society Fund Praha a Centrem pro společenské otázky – SPOT, situace Romů je dlouhodobě špatná a o svévolném nezájmu o zapojení do společnosti se zde rozhodně hovořit nedá. Nezaměstnanost je jedním z největších problémů, s nímž se Romové potýkají.

Příčina takové situace samozřejmě není jen jedna. Diskriminace, špatný přístup k dostatečnému vzdělání, vysoké náklady na bydlení a s tím spojené stěhování do oblastí s menším počtem vhodných pracovních míst či doznívající ekonomická krize jsou jen některé z nich. V situaci, kdy v mnoha oblastech nezaměstnanost zužuje ve velké míře i majoritní populaci, je šance Romů najít si legální zaměstnání často blízko nule. Celá popsaná situace významně napomáhá sekundární viktimizaci obětí, které se při snaze domoci se odškodnění za protiprávní jednání, dozvídají i z úst zástupce soudní moci, že pro ně v údajně vstřícném státě není k dispozici ani základní spravedlnost. Naštěstí projevy senátorů byly mnoha osobnostmi ostře odsouzeny. Věříme, že se v budoucnu najde více odvážných hlasů, odsuzujících předsudečné projevy a že situace mnohých obětí útoků z nenávisti se tak stane méně tíživou.

Datum: 02.12.2013
Zdroj: Justinin blog

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English