Kdo pomůže v případech sexuálního násilí?

O úroveň výš

V posledních čtyřech letech byly v ČR průměrně znásilněny téměř dvě ženy denně. Nahlášeno je však pouze 3 až 8 procent případů. Ženy či muži se často stydí o činu promluvit a ani nevědí, na koho se obrátit o pomoc.

Téma sexuálního násilí obecně je totiž v ČR stále opomíjeno a tabuizováno. Tento postoj se snaží změnit organizace IN IUSTITIA, která pořádá na dané téma odbornou konferenci a workshop.

Absence potřebné pomoci obětem

Každý, kdo prožil sexuální násilí, má právo na snadno dostupnou profesionální pomoc. V ČR však dosud neexistuje dostatečná síť organizací a institucí, které by tuto službu poskytovaly. Oběti sexuálního násilí se tedy dostávají do obtížné situace, kdy nemají faktickou možnost rychle a snadno profesionální pomoci využít.
 
Téma, o kterém se nemluví

Pomoc obětem sexuálního násilí není u nás tématem veřejné, ale ani odborné diskuse. Jednou z hlavních příčin tohoto komunikačního embarga je jednak neangažovanost zástupců pomáhajících profesí, jednak absence specializovaných pracovišť. 
 
Pracovníci a pracovnice pomáhajících profesí považují téma za komplikované a nemají dostatek informací o možnostech, jak je možno obětem pomoci.  Mají zájem o vzdělávání a rozšíření informací , aby ženám či mužím dokázali pomoci .

Absence pracoviště specializovaného na téma sexuálního násilí a nedostatek organizací, které se věnují v rámci své širší činnosti pouze některým jeho podobám (násilí na sexuálních pracovnicích, znásilnění, sexuální násilí jako součást domácího násilí či obchodování se ženami), má za následek nejen nedostupnost pomoci pro potřebné, ale také skutečnost, že téma není předmětem mediální či politické agendy.

In IUSTITIA ruší ustálená tabu

Pomoc obětem sexuálního násilí je vysoce aktuální a mezi pomáhajícími pracovníky a pracovnicemi žádané téma. Důkazem je mimo jiné i několikanásobně překročená plánovaná kapacita konference a workshopu o sexuálním násilí, který pořádá organizace IN IUSTITIA ve dnech 12. a 13. září. Obou vzdělávacích akcí se zúčastní mimo jiné zahraniční partneři z Velké Británie a Dánska se svými přednáškami. Konferenci zahájí známý sexuolog Radim Uzel přednáškou na téma Sexuální násilí v České republice.

Patronkou konference se stala herečka Kristýna Leichtová, která má se sexuálním násilím osobní zkušenost: „Bylo mi 12, když mě sexuálně napadl neznámý muž. Svěřila jsem se kamarádce i rodičům, kteří mi hodně pomohli. Opora rodina je v tu chvíli nesmírně cenná. Ženy a dívky by se určitě neměly stydět o zážitku veřejně mluvit – je to moc důležité kvůli tomu, aby si uvědomily, že za to, co se jim stalo, nenesou zodpovědnost ony, ale násilník. Pokud ženy nemají oporu v rodině, měly by vyhledat odbornou pomoc.“

Konference  a workshop jsou podpořeny Evropským sociálním fondem.

Datum: 06.09.2013
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English