Klára Kalibová převzala Cenu Alice Garrigue Masarykové

O úroveň výš

Při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv převzala v pondělí ředitelka a zakladatelka společnosti In IUSTITIA Klára Kalibová z rukou velvyslance USA Andrew H. Schapira Cenu Alice Garrigue Masarykové.

Cena, která má již desetiletou tradici, jí byla udělena za poskytování právní pomoci obětem násilí z nenávisti.

„Klára těmto obětem pomáhá dovolat se spravedlnosti a žádat o odškodnění za újmu způsobenou násilím z nenávisti. Stejně jako laureáti ceny z minulých let nám svou prací připomíná, že lidská práva nejsou pouze abstraktním pojmem, ale principem, který si občas žádá akci. Jejich naplňování vytváří bezpečnější, demokratičtější a bohatší svět,“ řekl na pondělním slavnostním předání ceny velvyslanec Schapiro.  

Právnička Klára Kalibová založila organizaci In IUSTITIA v roce 2009. Dlouhodobě se věnuje problematice násilí z nenávisti a poskytování právnických a sociální služeb jeho obětem, podílela se také na příprave zákona o obětech trestných činů z roku 2013. 

„Ceny Alice Masarykové si velice vážím, představuje pro mě ocenění za mojí dlouhodobou práci, práci celého týmu organizace In IUSTITIA a současně závazek do budoucna. Podpora lidských práv a práv obětí trestných činů by měla být prioritou pro každou demokratickou společnost. Obzvlášť v době, kdy Evropou obchází hrozba nacionalismu, xenofobie a homofobie je klíčové, aby práva obětí násilí z nenávisti byla uznána a podpořena,“ říká oceněná Klára Kalibová. 

Velvyslanectví USA založilo tradici udílení Ceny Alice Garrigue Masarykové v roce 2004 jako výraz uznání osobnostem nebo subjektům, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České republice a svojí podporou sociální spravedlnosti a obranou demokratických svobod vytvářejí otevřenou občanskou společnost. Tato cena se udílí každoročně a je pojmenována po Alici Garrigue Masarykové, významné Čecho-Američance a zakladatelce Československého červeného kříže, jako výraz uznání za její úsilí při boji proti sociální nespravedlnosti a její osobní odvaze při prosazování lidských práv.  Alice G. Masaryková patří k velkým symbolům naší společné historie a ztělesňuje dlouhodobou oddanost České republiky lidským právům, včetně občanských a politických práv, doma i v zahraničí.  

V minulosti cenu obdrželi Oldřich Kužílek, sdružení Romea, Czeslaw Walek, Anna Šabatová, David Ondráčka, Igor Blaževič, Lucie Sládková, Kumar Sri Vishwanathan, Jiří Kopal a týdeník Respekt.

Datum: 10.12.2014
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English