Kompenzace nemajetkové újmy pro klienta In IUSTITIA

O úroveň výš

První rozhodnutí přiznávající nemajetkovou újmu oběti trestné činnosti z nenávisti je pravomocné. Byť rasistický motiv nebyl konstatován, poškozený získá od odsouzeného náhradu za újmu na svých osobnostních právech a důstojnosti.

K napadení došlo v březnu tohoto roku. Muž z Maroka byl bezdůvodně a bez předchozího konfliktu napaden poté, co si v restauraci zakoupil cigarety a odcházel domů. Útočník jej napadl zezadu, následovaly údery do hlavy a obličeje, v jejichž důsledku utrpěl poškozený zlomeninu nosu. Pachatel, nezávislý kandidát Dělnické strany sociální spravedlnosti v parlamentních volbách v roce 2010, byl odsouzen k 12ti měsíčnímu trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky. V trestním řízení poškozený uplatnil nárok na náhradu škody na zdraví, na zničených věcech a nemajetkovou újmu.

„Soud rozhodl na české poměry rychle. To umožňuje poškozenému se s následky trestného činu rychle vyrovnat,“ říká David Oplatek z občanského sdružení In IUSTITIA, které poškozenému zprostředkovalo právní pomoc.  „Uplatnili jsme nárok na náhradu nemajetkové újmy ve výši 50 000,- Kč, taková částka patří spíše mezi ty nižší, soud našemu návrhu vyhověl,“ dodává.

Útoky z nenávisti se poškozených dotýkají především na jejich důstojnosti. Pro tuto trestnou činnost je typické, že oběti jsou napadány bez jakéhokoli zjevného důvodu kvůli své barvě pleti, etnické příslušnosti, národnosti, víře či sexuální orientaci. Nemajetkovou újmu mohou poškození v trestním řízení uplatnit teprve od července 2011. Dříve byly oběti trestných činů odkázány se svým nárokem do civilního řízení, které mohlo trvat až několik dalších let. „Takový postup poškozené nadměrně zatěžoval. Většina z nich v občanském řízení dále nepokračovala,“ doplňuje svého kolegu Klára Kalibová.

In IUSTITIA poskytuje služby obětem násilí z nenávisti již čtvrtým rokem. Konzultace a právní zastupování jsou poskytovány obětem násilí z nenávisti bez ohledu na barvu pleti, víru, sexuální orientaci a sociální status.

V roce 2012 jsou služby In IUSTITIA poskytovány z podpory Open Society Fund, nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft,  US Embassy a magistrátu hl.města Prahy.

Bližší informace poskytne In IUSTITIA na tel 773 177 822 nebo na media@in-ius.cz. S ohledem na přání klienta, jeho bezpečí a soukromí nebudou dále zveřejňovány žádné bližší informace umožňující ztotožnit jeho osobu.

Datum: 25.07.2012
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English