MÁTE SVÁ PRÁVA

O úroveň výš

Nový poradenský web In IUSTITIA

Organizace In IUSTITIA otevírá nový poradenský web pro oběti trestných činů www.matesvaprava.cz

 

Informační web nazvaný MÁTE SVÁ PRÁVA, je určen pro oběti trestných činů z nenávisti, zvlášť zranitelné oběti i širokou veřejnost. Poradna je zřízena a provozována obecně prospěšnou společností In IUSTITIA.

Jakýkoliv člověk, který se stal obětí nebo svědkem trestné činnosti se na webu dozví jak nyní postupovat. Dočte se zde jaká má práva, jak podat trestní oznámení, jak se připravit na jednání u soudu, jak získat náhradu škody od pachatele a mnoho dalších informací. Každá sekce obsahuje základní vysvětlení problematiky, nejčastější dotazy a vzory důležitých dokumentů.

Pokud zájemce nenalezne odpověď na svůj dotaz, je zde k dispozici on-line poradna. Na dotazy prostřednictvím tohoto webu odpovídají pracovníci/ce poradny Justýna, která je akreditovaným subjektem dle zákona o obětech trestných činů.

Poradna Justýna nabízí své služby ve čtyřech směrech: sociální služby, právní informace, zastoupení a zmocnění, zprostředkování psychologické pomoci. Sociální služby obsahují konzultace se sociální pracovnicí, pomoc s přípravou potřebných dokumentů, doprovod                 a podpora při jednání a v případě potřeby vytvoření bezpečnostního plánu. Z právního hlediska budou oběti informovány o právech a jejich uplatnění. Poradna nabízí zprostředkování právní služby či zmocnění v průběhu trestního řízení. V neposlední řadě se poradna zaměřuje na poskytnutí podpory osobě v krizi, či zprostředkován kvalitní psychologické a terapeutické pomoci.

Veškeré nabízené služby poradny Justýna jsou poskytovány bezplatně. Mohou být využity on-line, telefonicky nebo osobně na pobočkách v Praze a v Brně nebo v terénním programu po celé České republice.

 

 

Webové stránky byly podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů: Fond pro NNO, NROS, Nadace partnerství, Eea grants.

Datum: 03.03.2016
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English