Mezinárodní konference Pomoc obětem sexuálního násilí

O úroveň výš

In IUSTITIA pořádá v Praze ve dnech 12. a 13. září 2013 dvě mezinárodní vzdělávací akce věnované problematice sexuálního násilí – konferenci a workshop.

Cílem konference je zvýšit povědomí o problematice sexuálního násilí mezi širokou odbornou veřejností s důrazem na možnosti multidisciplinární spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Konference je určena široké odborné veřejnosti, zejména pracovníkům a pracovnicí samospráv, nevládních organizací a úřadů práce. Konference je koncipována tak, aby podpořila praktickou spolupráci napříč jednotlivými profesemi.
Workshop, který na konferenci následující den volně navazuje, je určen odborníkům a odbornicím, kteří se specializují na téma podpory obětí násilí. Cílem workshopu je otevřít diskusi k vybraným aspektům práce s marginalizovanými skupinami lidí, kteří zažili sexuální násilí. Účast na workshopu i konferenci přijaly zástupkyně specializovaných organizací z Dánska a Velké Británie. Na základě výstupů z obou akcí bude připravena odborná publikace, která bude distribuována relevantním profesím.   

Obě vzdělávací akce se uskuteční v rámci projektu Pomoc obětem sexuálního násilí – přenos znalostí a zkušeností, financovaný ESF OPLLZ, jehož zahraničními partnery jsou The Sexual Assault Centre z Aarhus University Hospital v Dánsku a britská organizace The NIA project. Cílem projektu je prostřednictvím spolupráce se zahraničními partnery přenést do ČR znalosti a zkušenosti týkající se prevence sexuálního násilí a přímé pomoci obětem.

Konference se koná 12. září 2013. Program si můžete stáhnout zde.

Workshop 13. září 2013. Program si můžete stáhnout zde.

Obě akce se konají v Institutu Cervantes v Praze, Na Rybníčku 536/6, Praha 2.

Účast na konferenci i workshopu je bezplatná. Tlumočnický servis bude zajištěn. Kapacita obou aktivit je omezená.

V případě zájmu o účast na jedné či druhé vzdělávací akci, vyplňte přihlášku na vybranou akci, a to nejpozději do 20. srpna 2013. Do 31. srpna 2013 Vám účast na konferenci/workshopu potvrdíme emailem.

V případě dotazů kontaktujte Alici Mirovskou, alice@in-ius.cz, tel: +420 731 489 761.

Datum: 13.08.2013
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English