Ministryně spravedlnosti pochválila Probační a mediační službu

O úroveň výš

Ministryně spravedlnosti Helena Válková dnes na tiskové konferenci ocenila aktivity Probační a mediační služby ČR a nevládních organizací, jež poskytují pomoc a poradenství obětem trestných činů.

„Z výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vyplývá, že např. oběti napadení a loupeží se s trestným činem nedokázaly vypořádat ještě 2,5 roku poté, co k němu došlo. Ministerstvo spravedlnosti proto podporuje veškeré aktivity, které pomáhají obětem trestných činů překlenout těžkou životní situaci. Za rezort spravedlnosti jsem ráda, že se bez významnějších finančních nákladů státu podařilo zajistit široce dostupnou sociální službu obětem v 78 střediscích a 40 poradnách PMS na území celé České republiky,“ uvedla ministryně spravedlnosti Helena Válková a vyzdvihla zejména projekt s příznačným názvem Proč zrovna já?, o němž se lze dozvědět více na webové stránce www.restorativnijustice.cz

Od června tohoto roku funguje v plné verzi veřejný registr pomoci obětem trestných činů, dostupný z portálu justice.cz, díky němuž se nejenom oběti, ale i subjekty jako policie nebo nemocnice, které mají povinnost informovat oběti o možnostech pomoci, dostanou snadněji k potřebným informacím o poskytovatelích příslušných služeb. Registr k dnešnímu dni obsahuje celkem 203 subjektů, přičemž 18 z nich ministerstvo udělilo akreditaci umožňující získat dotaci ze státního rozpočtu na výkon činnosti.

Více se dočtete zde https://www.pmscr.cz/media/.

Datum: 08.08.2014
Zdroj: Probační a mediační služba ČR

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English