Nabídka kurzů pro školy - školní rok 2014/15

O úroveň výš

S novým školním rokem jsme vytvořili nabídku vzdělávacích kurzů pro vyučující, školní metodiky a metodičky prevence, žáky a žákyně, studenty a studentky.

Společným tématem všech lekcí je prevence projevů nenávisti ve školním i mimoškolním prostředí a podpora role aktivního svědka jako významná součást této prevence.

Více informací a katalog všech kurzů naleznete v sekci Vzděláváme - Nabídka.

Datum: 01.09.2014
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English