Naše aktivity v roce 2012 podpoří Nadační fond obětem holocaustu

O úroveň výš

Již třetí rok budou podpořeny naše aktivity nadačním příspěvkem Nadačního fondu obětem holocastu.

Cílem projektu Proti antisemitismu posilováním právního vědomí je posílit právní vědomí a kompetence komunit ohrožených antisemitismem a násilím z nenávisti. V rámci projektu budou realizovány vzdělávací přednášky, připraven a distribuován informační leták.

"V letošním roce jsou nadačním příspěvkem podpořeny především naše informační aktivity. Míra antisemitismu v České republice se setrvale udržuje na úrovni v řádech desítek především verbálních útoků a útoků na majetek," říká právnička o.s. In IUSTITIA Klára Kalibová. 

Incidenty z nenávisti vykazují vysokou latenci, je tedy možné, že míra antisemitismu je v ČR vyšší než se obecně oficiálně udává. "Chceme motivovat osoby dotčené antisemitismem a násilím z nenávisti, aby si případné incidenty z nenávisti nenechávaly pro sebe," doplňuje. Znát skutečnou úroveň antisemitismu umožňuje realizovat odpovídající preventivní kroky a reagovat na případné bezpečnostní hrozby. 

Na realizaci projektu In IUSTITIA úzce spolupracuje s ŽOP.

Projekt je podpořen 20.000,- Kč.  

Datum: 01.03.2012
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English