O slově "nepřizpůsobivý"

O úroveň výš

Slovo nepřizpůsobivý se v českém veřejném prostoru zažilo jako varianta, jíž se obchází explicitně rasistický diskurz, který Romům přisuzuje vlastnosti jako nepracující, zneužívající sociální dávky, kriminální apod.

Jedná se o dlouholetý, zavedený pojem, jehož popularita vzroste vždy, když se začne řešit tzv. „romská otázka“ (další z jazykových a mediálních nešvarů).

Klasický biologický determinismus, tj. prohlášení typu, že všichni Romové jsou zloději a neplatí nájmy, by si v dnešní době dovolil málokdo. Zato používání jeho eufemistické formy v podobě slova nepřizpůsobivý se nebrání média ani političtí představitelé. Přitom i toto označení, tak jak je používané v České republice již několik let, přisuzuje lidem neměnné (dané od přírody) vlastnosti a odvádí pozornost od systémových nedostatků a socio-historických souvislostí. Dobře to vyplyne napovrch, pokud porovnáme slova nepřizpůsobený a nepřizpůsobivý.

Ponechme stranou samotný problém slova přizpůsobovat se někomu a něčemu. Historický exkurz by nám odhalil velké množství lidí, kteří jsou dnes považováni za velikány našich dějin za to, že se ve své době vymykali a nepřizpůsobili se normám společnosti. Soustřeďme se při poslechu diskuzí a četbě médií spíše na zmíněný skrytý rasismus v tomto pojmu, který ve společnosti bují díky přebírání a upevňování jazykových vzorců.

O slově nepřizpůsobivý a české (komunální) politice: Nosálková, T., Česko má jasno: Nepřizpůsobivý Rom, přizpůsobivý bílý (článek zde).

O přebírání jazykových vzorců: Škabraha, M., Vysvětlení k politické korektnosti, komentář k článku Ivana Štampacha "Chci být nepřizpůsobivý" (článek zde).

O tom, že slovo nepřizpůsobivý bylo nepřijatelné již před několika lety: Christabel (článek zde).

Datum: 13.10.2011
Zdroj: In IUSTITIA/Martina Dvořáková

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English