Omezení služeb v některých krajích

O úroveň výš

Dnešním dnem do odvolání dochází z důvodu naplnění našich kapacit k omezení služeb poradny Justýna v Praze a některých dalších krajích

Vážení zájemci a zájemkyně o služby poradny Justýna,


naše poradna má v současné době v některých krajích omezeno poskytování služeb z důvodu naplnění klientských kapacit naší poradny. V tuto chvíli poskytujeme naše služby maximálnímu počtu klientů, kterým jsme schopni poskytnout kvalitní službu. Pokud bychom poskytovali služby dalším zájemcům, nebylo by možné tuto kvalitní službu zajistit.

Omezení služeb se týká následujících krajů: Hlavní město Praha, Středočeský k., Královéhradecký k., Pardubický k. Liberecký k., Ústecký k., Karlovarský k., Plzeňský k. a Jihočeský kraj.

V těchto krajích do uvolnění dalších kapacit je poskytováno novým zájemcům pouze telefonické a e-mailové poradenství.

Zájemci a zájemkyně o služby naší poradny budou zapsáni do pořadníku. Ve chvíli, kdy dojede k uvolnění kapacit naší služby, budou zájemci v pořadníku kontaktováni a bude jim nabídnuto poskytování služeb. V případě urgentní potřeby Vás nasměrujeme na jinou službu, která Vám může být nápomocná.

Děkujeme za pochopení, tým poradny Justýna.

Datum: 08.04.2019
Zdroj:

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English