Online setkání pro vyučující 19. 2. 2014 v 20.00

O úroveň výš

Ve spolupráci s portálem RVP.cz jsme připravili webinář pro vyučující na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících SŠ a metodiky prevence na téma projevy předsudků, rasismu a násilí z nenávisti.

V9ce informací a pozvánku naleznete v sekci Pro školy.

Datum: 13.02.2014
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English