Poděkování

O úroveň výš

In IUSTITIA děkuje Americké ambasádě v Praze za poskytnutí malého grantu na projekt JUST CZECH v roce 2012.

V rámci projektu JUST CZECH poskytneme poradenství osobám, jež se setkaly s násilím z nenávisti a skupinám, teré jsou jím ohroženy. Zaměříme se i na vzdělávání veřejnosti v této oblasti. Můžete se tedy těšit na další filmové večery na téma násilí z nenávisti, rasismus a společnost.

Datum: 18.06.2012
Zdroj: In IUSTIITA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English