Pojízdná terénní poradna pro ženy bez domova

O úroveň výš

Díky projektu Společně jako doma bez násilí realizovaném organizací Jako doma, mohla In IUSTITIA, o. p. s., partner projektu, realizovat unikátní Pojízdnou terénní poradnu pro ženy v tísnivé sociální situaci a Klub pro ženy.

Organizace In IUSTITIA se zabývá násilím z nenávisti, které je bohužel tak známé pro ženy, které ocitly v tísnivé sociální situaci, které ztratily někdy téměř vše, včetně možnosti, postarat se o sebe sama a nebýt na nikom závislá. Tyto ženy, jsou často ohroženy násilím, jak od neznámých na ulici, tak od svých partnerů.

Pojízdnou terénní poradnu můžete vidět v ulicích Prahy již od května roku 2015. Dodávka-poradna Justýna je snadno vidět, bílou dodávku s růžovými polepy nepřehlédnete, stejně tak jako pracovnice In IUSTITIA - sociální pracovnicí a právničkou, které vyjely do ulic na pomoci ženám v tíživé sociální situaci. Poskytují odborné právní a sociální poradenství. S ženami řeší otázky spojené s násilím, tedy bydlení, trestní řízení a bezpečnost. Za tuto dobu sociální pracovnice a právničky z organizace In IUSTITIA oslovily 218 žen. Za rok se s těmito ženami kontaktovali celkem 2305krát. V rámci krátkodobé spolupráce bylo s 66ti klientmami řešeno 156 pkonů, s 26 klientkami v rámci dlouhodobé solupráce bylo učiněno 380 úkonů. V rámci dlouhodobé spolupráce v tématu násilí měly klientky celkem 42 zakázek. V rámci této Pojízdné terénní poradny pro ženy bylo současně rozdána 1126krát potravinová banka a také téměř 50 lůžkovin.

Organizace In IUSTITIA také pořádá pro tyto ženy Klub pro ženy, je to bezpečné místo, kde se tyto ženy mohou sejít a řešit důležitá témata, jako jaké jsou možnosti získávání příspěvku, otázky týkající se bydlení, jak lze řešit násilné incidenty. Je to však také místo, kde si odpočinout nad tvůrčí činností, či nad obohacujícím filmem.

 

Datum: 30.06.2016
Zdroj: In IUS

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English