Policejní prezident:naší prioritou je potírat násilí z nenávisti

O úroveň výš

Na základě výzvy neziskových organizací policejní prezident Martin Červíček ujistil veřejnost, že násilí z nenávisti bude policie důsledně potírat. In IUSTITIA tento veřejný závazek vítá.

Téměř třicet neziskových organizacích vyzvalo policejního prezidenta, aby se se jasně distancoval a odsoudil vyjádření krajského policejního ředitele Radomíra Heřmana, který na tiskové konferenci 1. 7. 2013 v Českých Budějovicích obhajoval rasisty, kteří na náměstí v Českých Budějovicích skandovali pokřik "černý svině". Heřman tvrdil, že pokřik nebyl namířen proti Romům, ale proti policistům. Organizace policejního prezidenta zároveň vyzvaly, aby Policie ČR přijala na strategické úrovni odpovídající opatření, které do budoucna zabrání od počátku násilným demonstracím a vzniku majetkových a nemajetkových škod. 

Otevřený dopis si můžete přečíst zde.

"Oslovili jsme policejního prezidenta proto, že věříme, že policie je klíčovým partnerem při boji s násilím z nenávisti," říká právnička In IUSTITIA Klára Kalibová. "Represe vůči násilníkům je samozřejmě pouze část společného úsilí proti projevům nesnášenlivosti a násilí. Nyní je klíčové, aby též státní správa, samospráva a obyvatelé Český Budějovic našli cestu, jak rozjitřenou situaci uklidnit."

Prostřednictvím svého tiskového mluvčního reagoval policejní prezident již v pátek. "Ztotožňuji se s vaším názorem, že bagatelizace jakýchkoli projevů nesnášenlivosti je nepřípustná," uvedl ve svém prohlášení policejní prezident Martin Červíček. 

Odpověď policejního prezidenta si můžete přečíst zde.

Datum: 05.07.2013
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English