Poptávka po službách advokátní kanceláře

O úroveň výš

Poptáváme služby advokátní kanceláře v rozsahu 40hod/týdně pro naše klienty a organizaci zabývajících se násilím z nenávisti. Nabídky do 30.5.2011.

Poptávka právních služeb ve prospěch klientely In IUSTITIA

Poptávající: In IUSTITIA , o.s., P.O.Box 15, Praha 1, 110 00, in-ius@in-ius.cz (adresa pro podání nabídek)

Předmět poptávky: právní služby poskytované advokátem pro poptávajícího a klientelu poptávajícího – osoby vystavené a ohrožené násilí/trestné činnosti z nenávsti, v rozsahu 40 hodin/týdně

Doba poskytování služeb: od 1.5.2011 do 1.5.2012

Nabízející: Nabízejícím musí být advokátní kancelář

Omezení poptávky:

- služby budou realizovány ve prospěch klientely z různého sociokulturního prostředí, tomu je také nutné přizpůsobit tempo a způsob poskytování konzultace

- konzultace klientele budou poskytovány v místě kanceláře poptávajícího (Praha 3) nebo v místě bydliště klienta

- mezi poptávajícím a nabízejícím bude uzavřena smlouva o poskytování právní pomoci advokátem; mezi poptávajícím a klientelou bude uzavřena smlouva o zprostředkování právní pomoci nabízejícím

- nabízející zpracuje 2x ročně přehled a narativní zprávu o poskytování právní pomoci

- nabízející se bude nejméně 1x měsíčně účastnit pravidelných schůzí poptávajícího a bude nabízejícího informovat o poskytování právní pomoci

- ustanovení zákona o advokacii nejsou dotčena

Cena:

- nabídková cena bude obsahovat přesnou kalkulaci služeb na 12 měsíců dle rozpisu v bodě 2. a nesmí přesáhnout 2 miliony korun

- nabídková cena bude zahrne právní služby, vč. DPH, povinné odvody do České advokátní komory a pojištění

- hotové náklady a cestovné budou hrazeny zvlášť

- náklady na telefon budou hrazeny poptávavajícím ve formě paušálu nepřesahujícím 4000,-/měsíc

- nabídková cena bude hrazena na základě čtvrtletní zálohové faktury, ke konci každého čtvrtletí vypracuje nabízející přehled reálného poskytování služeb, a to způsobem podle bodu 2 a ve vazbě na jednotlivé klienty

Podání nabídky:

- nabídka bude podána nejpozději do 31.5.2011 v elektronické podobě (scan dokumentu s podpisem nabízejícího) v rozsahu bodů 2-6.; v nabídce bude stanovena cena za služby vč. DPH; smlouva o poskytování právní pomoci bude uzavřena od 1.6.2011

- rozhodující pro vybrání nabídky bude cena a charakter poskytovaných služeb s ohledem na vymezení v bodě 5.

Na výše uvedenou poptávku se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Datum: 19.05.2011
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English