Pořádáme kurz pro ohrožené ženy bez domova

O úroveň výš

Ženy bez domova se potkávají s násilím v různých formách a podobách. Kurz organizací In IUSTITIA, Jako doma a Rozkoš bez rizika jim pomůže vypořádat se s obtížnou sociální situací.

V rámci projektu Ženy sobě se organizace In IUSTITIA, Jako doma a Rozkoš bez rizika rozhodly zlepšit situaci žen bezdomova realizací aktivizačního kurzu. Kurz bude realizován v Praze a Ostravě.

Témata kurzu si přitom jeho účastnice zvolí sami dle svých aktuálních potřeb. Témata, kterými se kurz bude zabývat jsou prozatímně navržena takto:

  • Právní minimum: jak uzavřít dobře pracovní či jinou smlouvu? jak na rodinné právo (děti, rozvod, alimenty)?
  • Bezpečnostní minimum: kam se obrátit v případě napadení? jaká jsou má práva v trestním řízení? kdo a jak mi nahradí škodu, která mi v případě napadení vznikla?
  • Jak jednat s úřady? A jak na dluhy? 
  • Co pomáhá, když se cítíte v krizi, jak se prosadit a umět říci NE apod.
  • Jak o sebe pečovat?
  • Odpočinkové aktivity - filmový klub

Součástí projektu je i třídenní vzdělávací a relaxační výjezd mimo Prahu/Ostravu. Kurz je zdarma a začne cca v lednu 2014! Po absolvování kurzu obdržíte Certifikát o účasti a dárkový balíček. Občerstvení na všech setkáních zajištěno.

V případě zájmu o kurz kontaktujte: Janu Polákovou (tel. 777 180 140,
polakova@rozkosbezrizika.cz) či na sebe zanechte kontakt u pracovnic R-R.

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky

Datum: 27.11.2013
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English