Přednáška na Škole lidských práv

O úroveň výš

Právnička In IUSTITIA Klára Kalibová vedla dvouhodinový seminář na téma Násilí z nenávisti a české trestní právo na pokračování Školy lidských práv, tentokrát pořádané na Junově statku v Sedleci.

Součást vzdělávacího bloku byl rozbor aktuální situace na Šluknovsku z hlediska práva. Účastníci a účastnice diskutovali nad projevy rasismu a násilí z nenávisti v lokalitách s vysokým sociálním napětím.

"Aktivity jako je Škola lidských práv považuji za významné pro vzdělávání každého právníka a právničky. Tento jedinečný projekt nás učí, že k právu lze přistupovat také z jiných perspektiv, než které jsou nám předávány v tradičním pozitivně-právním pojetí na vysokých školách," řekla Klára Kalibová, která je sama absolventkou Školy lidských práv 2003. "Účast na ŠLP byla pro mě velmi inspirativním momentem a fakticky jedním ze dvou faktorů, který mě přesvědčil ve studiu práva vytrvat."

Během semináře se účastníci a účastnice dozvěděli informace o nejčastějších projevech

ŠLP je poprvé v letošním roce součástí kurikula Právnické fakulty UK.

Byl představeny nejčastější projevy násilí z nenávisti

Datum: 06.10.2011
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English