Publikujeme: Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?

O úroveň výš

Organizace In-IUSTITIA, o.p.s. vydala publikaci Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá. Jedná se o první odbornou publikaci určenou primárně sociálním pracovnicím a pracovníkům, která se týká problematiky řešení sexuálního násilí.

Jádro publikace tvoří příspěvky věnované možnostem pomoci lidem, kteří sexuální násilí zažili a pocházejí z marginalizovaných skupin (ženy pracující v sexbyznysu, lidé z etnických a menšinových skupin, lidé z LGBT komunit, lidé s postižením a další). 

V roce 2014 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) publikovala zjištění celoevropského výzkumu o násilí na ženách, kterého se zúčastnilo 42 tisíc žen ve věku od 18 do 74 let. Dle výzkumu zažilo v Evropě od svých 15 let nějakou formu sexuálního násilí 11 % žen, 5 % žen má zkušenost se znásilněním. V České republice má po patnáctém roce věku zkušenost s fyzickým anebo sexuálním násilím, jak ze strany partnerů, tak ze strany jiných lidí, 32 % žen.
Klientky a klienti se se svými zkušenostmi a potřebami, které vznikly v důsledku prožitého sexuálního násilí, zpravidla na sociální pracovnice a pracovníky neobracejí. Ani personál sociálních služeb téma sexuálního násilí ve většině případů v praxi sám neotvírá. Specifická situace lidí z marginalizovaných skupin a jejich potřeby v případech, kdy se stanou obětí sexuálního násilí, nejsou předmětem odborné diskuse.
Mezi přítomností sexuálního násilí v životech žen a připraveností pomáhajících profesí se sexuálním násilím zaobírat tak zeje obrovská propast. Jak ji překonat?
Zázračná, rychlá a univerzální řešení neexistují. Po několika cenných publikacích, jež byly dosud v českém jazyce k problematice sexuálního násilí vydány, přichází organizace In-IUSTITIA s publikací Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá? se specifickou perspektivou.

Autorky a autoři příspěvků v publikaci uvažují o roli a možnostech sociální práce a dalších institucí v úsilí o skončení sexuálního násilí. Ptají se a také nabízejí odpovědi.
Příspěvky jsou doplněny doporučeními, jak z pozice pomáhající profese v případném – a velice pravděpodobném – kontaktu se ženou, která zažila sexuální násilí, postupovat. V publikaci čtenář či čtenářka nalezne také informace o specifických potřebách lidí, kteří sexuální násilí zažili a pocházejí z marginalizovaných skupin.
Pomoc lidem, kteří zažili sexuální násilí, musí mít multidisciplinární charakter. O multidisciplinaritu pojetí zpracovávaného tématu usiluje též anoncovaná publikace. Praktická doporučení spolu s nejnovějšími odbornými poznatky zpracovali autoři a autorky z různých odborů – sociální práce, právo, medicína či psychologie- kteří mají praktické zkušenosti z pomoci lidem, kteří sexuální násilí prožili.

Publikace, vznikla v rámci projektu Pomoc obětem sexuálního násilí financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Datum: 30.05.2014
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English