Působíme v Týmech pro oběti

O úroveň výš

Od září letošního roku se pracovníci a pracovnice poradny Justýna účastní multidisciplinárních týmů pro oběti trestných činů v osmi krajích České republiky.

Týmy pro oběti trestných činů jsou realizovány Probační a mediační službou ČR na v rámci projektu "Proč zrovna já?". Díky multidisciplinárním týmům jsou efektivně předávány informace napříč organizacemi a subjekty, které mohou přicházet do kontaktu s obětmi trestných činů - poskytovateli služeb, policií, orgány sociálně právní ochrany dětí a Probační a mediační službou.

"In IUSTITIA poskytuje mobilní a ambulatní poradenství na celém území ČR, spolupráce s ostatními organizacemi a uvedení našich služeb do regionů je klíčové pro to, aby se pomoc dostala přímo k  těm lidem, kteří ji potřebují," říká terénní pracovnice In IUSTITIA Kateřina Baňacká.

Subjekty, které se setkávají na Týmech pro oběti si vzájemně předávají informace o zkušenostech s praktickou realizací nového zákona o obětech trestných činů, o tom jaké možnosti pomoci a jaké služby je možné jednotlivým obětem nabízet a také jakým způsobem je možné zlepšovat systém péče pro oběti trestných činů.

Sdílení a předávání těchto zkušeností vnímáme jako velice důležitou a nedílnou součást s praktickou realizací nového zákona, ale také jako nové možnosti spolupráce jednotlivých subjektů a vytvoření kompletní ucelené sítě služeb pomoci pro oběti trestných činů v jednotlivých regionech, která před nabytím platnosti zákona o obětech trestných činů neexistovala. 

In IUSTITIA se na základě přihlédnutí ke kapacitě služeb Týmů pro oběti trestných činů účastní jednorázově  či pravidelně v 11 městech: Most, Ústí nad Labem, Děčín, Rumburk, Liberec, České Budějovice, Jihlava, Plzeň, Mladá Boleslav, Olomouc a Brno. 

Datum: 13.11.2013
Zdroj: In IUSTITIA / Kateřina Baňacká

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English