Rozšíření služeb v Brně

O úroveň výš

Od 1. dubna 2018 realizuje In IUSTITIA na své pobočce v Brně nový projekt. Jeho cílem je prevence a sanace sociálního vyloučení vzniklého v důsledku trestné činnosti nebo násilí z nenávisti.

Díky projektu přibude do brněnského týmu poradny nová sociální pracovnice a peer pracovníci, kteří budou potenciální klienty a klientky vyhledávat a oslovovat přímo v terénu. Kapacity poradny budou díky tomu rozšířeny.

Kromě poskytování odborného sociálního poradenství a právních informací budou v rámci projektu vytvořeny také čtyři typy infromačních materiálů, které budou distribuovány klientům a klientkám v průběhu terénní práce. Pro osoby ohrožené trestnou činností a násilím z nenávisti budeme realizovat také sérii přednášek a svépomocné skupiny.

Na projekt Poradna Justýna Brno je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Datum: 01.04.2018
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English