Seminář k tématům multikulturní výchovy

O úroveň výš

Srdečně Vás zveme na seminář pro vyučující a studující pedagogických a společenskovědních směrů

Seminář Popírání romského holocaustu a jeho odkaz v současnosti se koná 9. 10. 2015 od 14 do 18 h v Centru Člověka v tísni Langhans Vodičkova 707/37, Praha 1.

Program semináře:

14.00 - Úvodní slovo, program In IUSTITIA pro školy, nápady a náměty pro multikulturní výchovu
Šárka Kadlecová, koordinátorka vzdělávání In IUSTITIA
15.00 - Romský holocaust a jeho dopad na Romy žijící v současnosti
Patrik Banga, novinář a redaktor České televize
16.30 - přestávka na kávu
16.45 - Popírání romského holocaustu a rasistická rétorika
Václav Walach, Masarykova univerzita v Brně, analytik In IUSTITIA
17.45 - Diskuze a slovo závěrem

Účast na semináři je zdarma. Účastníci a účastnice obdrží osvědčení o absolvování semináře a výtisk publikace Já a oni jsme my. Nápady a náměty pro multikulturní výchovu (In IUSTITIA, 2012).
Na seminář se prosím registrujte zde či zasláním emailu na sarka.kadlecova@in-ius.cz do 7. 10. 2015

Těšíme se na Vás!

Projekt nepopirej.cz byl podpořen Americkou ambasádou v Praze a Nadačním fondem obětem holocaustu.

Datum: 24.09.2015
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                  

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo 800 922 922
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!

 

Česky / English