Setkání s komisařem pro lidská práva

O úroveň výš

V pondělí 12. 11. 2012 proběhlo setkání komisaře Rady Evropy pro lidská práva Nilse Muižniekse se zástupci a zástupkyněmi lidskoprávních organizací v ČR.

Ku příležitosti  pětiletého výročí vydání rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D. H. a ostatní versus ČR se Nilse Muižnieks v tomto týdnu setkává se zástupci a zástupyněmi státní správy, neziskových organizací i vzdělávacíh institucí a navtěvuje tematické kulturní akce.

Zástupkyně In IUSTITIA  se včera zúčastnily dvouhodinové schůzky společně s Markem Martinem, ředitelem Amnesty International ČR, Davidem Záhumenským, předsedou Ligy Lidských práv, a Filipem Ramešem, manažerem programu Lidská práva a diskriminace Nadace otevřené společnosti v Praze.

In IUSTITIA zdůraznila potřeby osob dotčených násilím z nenávisti. V roce 2012 byl Poslanecké sněmovně předložen ke schválení zákon o obětech trestných činů, který významným způsobem zlepšuje postavení obětí, včetně obětí trestné činnosti z nenávisti. Je však nutné, aby se veřejná správa a policie stala přístupnější pro osoby dotčené trestnou činností z nenávisti. Těm musí být zřejmé, že jim policie pomůže, bude stát na jejich straně a důsledně objasní okolnosti trestného činu. Teprve za takových podmínek lze očekávat, že se dotčené osoby budou na policii s důvěrou obracet.

Datum: 13.11.2012
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English