Setkání s pracovníky/cemi pražských nízkoprahových klubů

O úroveň výš

V rámci projektu JusTEENa proti násilí z nenávisti jsem se setkali s pracovníky a pracovnicemi pražských nízkoprahových klubů pracujících s mládeží.

Zaměstnance a zaměstnankyně nízkoprahových klubů jsme informovali o tom, jak identifikovat incident z nenávisti, jaké jsou jeho nejčastější formy, jaká jsou specifika jednotlivých pachatelů a především, jak přistupovat k mladým lidem ohroženým a vystaveným násilí z nenávisti. Objasnili jsme podstatu subkulturního násilí i specifika prožívání incidentů z nenávisti.

Klientele nízkoprahových klubů jsme prostřednictvím účastníků a účastnic semináře nabídli naše služby, a to zejména jednorázové právní konzultace, v závažnějších případech pak zastupování v trestním řízení. Rodiče ohrožené mládeže mohou také využít služeb In IUSTITIA.

S pracovníky a pracovnicemi nízkoprahových klubů jsme se shodli na tom, že násilí z nenávisti je v komunitě mladých lidí, kteří využívají služeb nízkoprahových klubů relativně časté a intervence je obtížná. Nízkoprahovým klubům jsme poskytli informační materiály ve prospěch jejich klientely a představili jsme jim formulář, skrze který mohou i anonymně jejich klienti a klienty kontaktovat právní poradnu JUSTÝNA.

Věříme, že podobné setkání nebylo poslední a s nízkoprahovými kluby a jejich klientelou navážeme úspěšnou spolupráci, jejímž cílem bude minimalizovat násilí z nenávisti mezi mláděží a pomoc těm mladým lidem, kteří se již s násilím z nenávisti setkali.

Děkujeme všem účastníkům a účastnicím semináře.

Datum: 06.10.2011
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English