Školení pro zaměstnance státní správy a samosprávy

O úroveň výš

Školení In IUSTITIA, o. p. s. o zákonu o obětech trestných činů se zaměřením na práci s cizinci.

Místo a datum konání: Americké centrum Praha (Tržiště 13, Praha 1) 30. 6. 2016 (9:00-17:00)

Účastníci/ce bezplatného a akreditovaného kurzu MPSV se seznámí se zákonem o obětech trestných činů. Bude vysvětlen pojem oběť, zvlášť zranitelná oběť, zmocněnec, poškozený, důvěrník. První část kurzu se věnuje základním rámcům trestního řízení. Následují práva dle zákona o obětech trestných činů – právo na šetrný výslech, právo na informace, právo na ochranu před druhotnou újmou, právo na ochranu osobních informací, právo na podporu a pomoc, právo na tlumočníka a právo na peněžitou pomoc. Detailně se budeme věnovat také cizincům a cizinkám jako zvlášť zranitelným obětem, a je proto vhodný pro pracovníky státní správy a samosprávy pracujícími s cizinci a cizinkami.

Přihlašovací formulář zde:

https://docs.google.com/forms/d/15csi4xoQk_XeX1jNkAGfcV4tDY2-Q0Zu4u8abM7QuPw/viewform

Datum: 26.05.2016
Zdroj: In IUS

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English